Leefstijl

Inleiding

In de loop van de behandeling is het zinvol - in zoverre nog niet aanwezig - zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Deze eigen, actieve bijdrage zal zonder meer tot een beter resultaat van de behandeling bijdragen. Vooral ook na de behandeling kan dit tot een blijvend, duurzaam resultaat en daarmee tot de meest basale preventie van toekomstige gezondheidsproblemen leiden. Nu investeren, is toekomstig de vruchten daarvan plukken.

Vage diagnose?

Stel u hebt al langere tijd enige serieuze klachten, maar herhaaldelijk onderzoek via huisarts en specialist wijst niets uit. Aangezien u 'niets' mankeert, kan men weinig voor u doen, maar daarmee zijn uw klachten niet opgelost.
Onderzoek met elektro-acupunctuur kan dan wèl duidelijk maken waar uw zwakke plekken zitten. Meestal is dat dan geen echte ziekte(diagnose), maar zijn het geringe functiestoornissen van belangrijke organen (bv. lever, nieren). Daar kunt u echter wel behoorlijk last van hebben.
Aanvullend kunt u verder geadviseerd worden, wat u hieraan kunt doen.

Aan de term leefstijl kleeft soms een wat eenzijdig accent. Het is niet alleen het vermijden van een aantal slechte zaken (bv. roken, vet eten, veel zitten, stress). Veel meer komt het neer op het ontwikkelen van meer gezondheidsbesef en stapsgewijs inbouwen van een aantal verstandige en vooral ook prettige maatregelen en gewoonten in het dagelijkse leven. Leefstijl is ook moreel een enigszins beladen term. Het is hier niet bedoeld om met een vermanend vingertje een aantal starre regels op te leggen. In alle vrijheid kan men er voor kiezen of niet. Een ieder kan daarin zijn eigen grenzen vaststellen of die te zijner tijd bij voortschrijdend inzicht verleggen.

Voeding

Eén van de meest belangrijke aspecten van iemands leefstijl is de omgang met voeding. Hierbij is niet alleen van belang wat met eet of drinkt, maar ook aspecten als wanneer, waar, hoe en hoeveel. In de verhandeling over voedings-richtlijnen is een en ander nader uitgewerkt en individueel toe te spitsen.

Beweging en rust

Voldoende beweging, ontspanning en rust zijn essentieel voor een goede gezondheid. De kunst is temidden van een druk bestaan deze elementen een vaste, evenwichtig verdeelde plek te geven. Vooral bij (langdurig) zittende beroepen of bezigheden is voldoende beweging als tegenwicht van groot belang. Met name ook voor ouderen is 'rust roest' funest en beweging geboden.

 

Van oudsher is geregeld wandelen, fietsen en tuinwerk een prima beweging. Ook sporten, fitness of gymnastiek - minimaal twee keer per week - is een goede aanvulling hierop. Zich hiermee geregeld 'in het zweet werken' is een leuke uitdaging en zeer heilzaam. Ook het passief zweten middels een sauna of stoombad is - indien volgens de regels van de kunst - een goede gewoonte.

Wat meer rustige vormen als yoga, tai chi of meditatie hebben meer een accent op ontspanning, ademhaling en beter contact met lichaam en geest. Met goede begeleiding kan dit een weldaad betekenen. Ook bv. 's avonds een moment van rust inbouwen om op de afgelopen dag beschouwend terug te blikken, kan verbindend werken.

Als meest basale vorm van ontspanning en rust in de nachtrust of slaap te noemen. In een toestand van slaap-bewustzijn doet de mens nieuwe krachten op, vindt verwerking, herstel en genezing het meest optimaal plaats. De eerste slaap is daarbij het diepst en meest heilzaam; tegen de ochtend wordt dat steeds minder. Vroeg naar bed gaan - de uren voor 12 uur tellen dubbel - brengt daarom het meest; laat opstaan en uitslapen het minst. Andere voorwaarden voor een goede slaap zijn een vlakke, wat stugge ondergrond met dun kussen; matras en beddengoed van niet synthetisch, natuurlijk materiaal en een koele, beluchte kamer. Straling van omringende elektrische leidingen en apparaten, alsmede zg. aardstralen kunnen negatief werken en zijn liefst te vermijden. Ook een waterbed, elektrische deken en metalen springveren zijn om die reden af te raden.

Omgang acute verstoringen

In ons dagelijks leven kunnen diverse, onverwachte verstoringen optreden als bv. een val, verwonding of insectenbeet. Veelal zijn deze verstoringen van tijdelijke aard en vindt spontaan herstel plaats. Toch is het zinvol dit herstel in veel gevallen met gerichte middelen en maatregelen te ondersteunen. Hiertoe is in deze praktijk een handleiding voor een huis- en reisapotheek samengesteld.

Darmflora in de war?

Met of zonder klachten van de spijsvertering is het mogelijk dat uw normale bacterie-samenstelling in de dikke darm, de zg. darmflora is verstoord. Gebruik van antibiotica, kort of langer geleden is daar meest debet aan. Een verstoorde darmflora geeft verzwakking van uw weerstand en meer afvalstoffen vanuit de darmen. Onderzoek met elektro-acupunctuur kan duidelijk maken of uw darmflora inderdaad verstoord is. En veder welke middelen aangewezen zijn om de natuurlijke flora weer te herstellen en daarmee samenhangende klachten te verhelpen. Het sluitstuk wordt gevormd door adviezen om de darm gezond te houden (bv. gebruik van zure melkproducten).

Meer specifiek kunnen ook geregeld, naar het lijkt op zich staande verstoringen optreden als bv. verkoudheden en griep. Het betreft dan meest akute infectieziekten als gevolg van een besmetting met bacteriën, virussen e.d.

Het 'aanslaan' van deze infectiekiemen op zich is echter niet zozeer dè oorzaak van de ziekte, doch meer het gevolg van gedaalde weerstand en een door afvalstoffen vervuild lichaam. Het opmerkelijke is nu, dat het zelfhelend vermogen van de mens nu juist genoemde infectiekiemen nuttig gebruikt. En wel door met name uitscheidingsprocessen van afvalstoffen op gang te krijgen door middel van bv. diarree, sputum, zweet of een loopneus. En tevens om koorts te krijgen, waardoor de weerstand - ook op langere termijn - wordt verhoogd. Na afloop van dit soort akute ziekten kunnen hierdoor met name onderliggende chronische ziekten, kwalen e.d. aanzienlijk verbeteren. Weliswaar lastig, maar nuttig.

In veel gevallen zal ook door niets (bijzonders) te doen de akute ziekte weer vanzelf voorbijgaan, doch zinvoller is het genoemde proces te ondersteunen door het:

  • vermijden of miniseren van belastende factoren
  • het nemen van ondersteunende, natuurlijke maatregelen

Wat betreft belastende factoren kan men er aan denken om werk, sociale contacten en evenementen tijdelijk op een lager pitje te zetten of daarmee te stoppen. Ook is het zinvol om de spijsvertering rust te gunnen door minder en lichter te eten. En zeker bij koorts in het geheel niets te eten, het zg. vasten. Pas in de herstelfase gaat men weer (meer) eten en wel van weinig en licht verteerbaar voedsel in enige dagen terug naar het normale voedingspatroon. Verder is bij voorkeur het gebruik af te raden van medicijnen als koorts-, pijn- en ontstekingsremmers (bv. aspirine, paracetamol). Zij vormen een extra belasting voor het lichaam, verstoren het proces van zelfheling en werken soms complicaties in de hand. Ook met het gebruik van antibiotica is om deze redenen terughoudendheid geboden. Is hier niet omheen te komen, dan is toediening per injectie een overweging; met name om de natuurlijke bacterie-samenstelling van de darmen te ontzien. Tenslotte is ook het gebruik van de zg. griepspuit in de meeste gevallen af te raden. Opmerkelijk is mijn waarneming dat hierdoor juist een grotere gevoeligheid voor - niet in het vaccin aanwezige - griepvirussen ontstaat en men 'van de regen in de drup' kan geraken.

Overgewicht?

Veelal wordt aangenomen dat overgewicht alleen een kwestie is van te veel eten en te weinig bewegen. Daarnaast is weinig of niet bekend dat het in de eerste plaats een kwestie is van het eigen hormonale evenwicht. Bij overgewicht is dat evenwicht verstoord. En daar is wat aan te doen door middel van voedingssupplementen en homeopathische middelen. Uiteraard naast maatregelen op het gebied van voeding en beweging.

Wat betreft ondersteunende maatregelen kan men denken aan:

  • Extra drinken van mineraalwater, kruidenthee, vruchten- en groentesappen ter ondersteuning van de nierfunctie.
  • Het meerdere keren per dag innemen van gezuiverde klei (bv. bruin of groen), om in het spijsverteringskanaal allerlei giftige stoffen te neutraliseren en de lever te ontlasten.
  • Het nemen van een hete douche of bad, eindigend met een korte koude douche of afwassing, direct onder de wol met een paar koppen zweetthee (bv. van vlier of kamille); met name bij een beginnende koorts ter stimulering van de afweer en huid.
  • Lokale maatregelen op de huid als het aanbrengen van leem, gekneusde koolbladeren of enkel natte doeken in de vorm van wikkels of omslagen, bij pijnlijke of ontstoken plekken.
  • Het gebruik van natuurlijke (genees)middelen als ui, citroen, honing; extra vitamine C; echinacea, lever- en nierkruiden, thijm en gerichte (enkelvoudige) homeophatische middelen.

Gezondheidsbesef

Richtsnoer voor een groeiend gezondheidsbesef zou de opvatting kunnen zijn dat men door een gezonde leefstijl actief aan een goede gezondheid werkt en daarmee voor een belangrijk deel (ernstige) ziekten kan voorkomen. En als er dan ziekten optreden men deze primair als signaal en uitdaging ziet. Een signaal in de zin dat er iets mis is met de ordening van het dagelijks leven. Een uitdaging in dien zin om met natuurlijk middelen en methoden het zelfhelend vermogen te ondersteunen en er met een betere gezondheid - dan vóór de ziekte - weer uit te komen.