download de brief in pdf

Bevestigingsbrief

M.N. Spaargaren, arts
Ien Dalessingel 37
7207 LA Zutphen
tel. 0575   525018

Zutphen,

Geachte ..............

Voor de goede orde bevestig ik bij deze uw afspraak voor een consult en tevens wil ik nog enige dingen onder uw aandacht brengen, welke hiermee verband houden.

De afspraak voor het consult heb ik genoteerd op:

....................dag, .........................................a.s., om ..........................

Mocht u overigens   om wat voor reden ook   verhinderd zijn, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk laten weten?

Ter voorbereiding verzoek ik u om de volgende dingen mee te brengen:: 

  • Een overzicht van uw ziektegeschiedenis (liefst op datum) met vermelding van het ontstaan en verloop van uw ziekte, kwaal, klachten of problemen; in zoverre van toepassing ook met vermelding van tot dusverre gestelde diagnosen, alsmede ondergane behandelingen, opnames e.d.; ook vroeger doorgemaakte (kinder)ziekten, ongevallen, opnames en inentingen zijn van belang; evenals ziekten e.d. in de naaste familie. Aanbevelenswaard is gegevens bij uw huisarts op te vragen.
  • De (eventueel) door u gebruikte medicijnen, d.w.z. alle middelen (ook natuurlijke middelen als vitaminen, huismiddeltjes e.d.), welke u de laatste tijd heeft gebruikt.
  • Een lijstje van de door u gebruikte voeding, d.w.z. een overzicht van al het eten en drinken (i.c. wat, hoeveel, wanneer), dat u op een 'gemiddelde' dag gebruikt.
  • Een herkenbare (pas)foto, alsmede eventueel E-mailadres om latere, tussentijdse telefonische contacten te vergemakkelijken.
  • Uw Zorgpas en uw Burgerservicenummer (BSN; voorheen SOFI-nummer). 

Tevens verzoek ik u om eventuele in gebruik zijnde natuurlijke middelen (mn. vitaminen, homeopathische, kruiden, huismiddelen) in ieder geval tot aan het eerste consult te stoppen in verband met mogelijk storende invloeden op het onderzoek aldaar. Verder verdient het aanbeveling uw huisarts - liefst van tevoren - van de behandeling op de hoogte te 
stellen.
Met name kan dit de arts-patiënt-relatie bevorderen en uitwisseling van gegevens en overleg vereenvoudigen; alsmede 'wrijvingen' in acute situaties voorkomen.

Ter informatie is het nuttig voor u om te weten, dat een eerste consult meestal zo'n 2 uur duurt en een herhalingsconsult ca. 1 uur.  Deze consultduur is afgestemd op de 'gemiddelde' patiënt met langdurige, chronische klachten. In eenvoudiger 'gevallen' is de duur korter. De periode tussen de consulten bedraagt gemiddeld 3 maanden; in het begin vaker en gaandeweg steeds minder vaak. Aan de ommezijde van deze brief treft u een routekaart naar mijn praktijk aan.

Voor meer informatie over de praktijk kunt u kijken op www.natuurartszutphen.nl

Als richtlijnen voor de consult-tarieven geldt het volgende. De kosten van de behandeling bedragen ca. 100 Euro per uur. Voor een korter of langer consult wordt dit honorarium overeenkomstig aangepast. Om redenen van administratieve aard verzoek ik u om direct na afloop van het consult contant of per pinbetaling af te rekenen. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden tegenwoordig min of meer deze kosten, alsmede die van de (meeste) bijkomende medicijnen. Aan de voorwaarde van lidmaatschap van de betreffende beroepsvereniging, de AVIG, wordt voldaan.

Met belangstelling zie ik uw bezoek tegemoet!
Met vriendelijke groet,