Elektro-acupunctuur volgens LEAM
(=laagsgewijze elektro-acupunctuur meting)

Te hoge bloeddruk?

Algemeen bekend is dat bij een te hoge bloeddruk zoutgebruik, overgewicht, roken en stress belangrijke risico-factoren zijn. Minder bekend is dat de nieren een essentiële rol in deze spelen. Afname van de functie van de nieren kan te veel vocht vasthouden en daarmee bloeddrukverhoging tot gevolg hebben. Een bloeddrukmeting is als het ware een nierfunctietest.
Onderzoek met electro-acupunctuur kan duidelijk maken in hoeverre dit het geval is. En verder welke natuurlijke middelen en maatregelen nodig zijn om hierin verbetering te brengen en dit zo te houden.

Dit is een aanvullende onderzoeksmethode, waarbij de volgende items worden bepaald:

  • De conditie van de diverse organen en zwakke punten daarbij.
  • De vaste homeopathische patronen als afspiegeling van de opbouw van het zg. energielichaam; en daarmee bepaling van de hoofdconstitutie en het algemene gezondheids-niveau.
  • Diverse medicijnen, waaronder met name de homeo-pathische, naar soort, sterkte en onderlinge combinatie; aanvullende kruidenmiddelen, voedingssupplementen e.d.
  • Oorzakelijke stoorfactoren, zowel in het lichaam zelf (bv. amalgaambelasting, verstoorde darmflora) als daarbuiten (bv. voedings-allergie, vaccinatie-belasting).

Principe van het onderzoek is dat gebruik wordt gemaakt van een kleine elektrische stroom, welke via zg. acupunctuurpunten en -banen het lichaam op subtiele wijze prikkelt.
Nader aangeduid zit de patiënt met het apparaat in een soort meetkring. Met een griffel worden vervolgens de diverse punten aangestipt - met name op de tenen - en de reacties op de elektrische stroom op het meetapparaat afgelezen. Het al dan niet teruglopen van de wijzer, het zg. wijzerverval, is daarbij het belangrijkste criterium.
De systematiek is om eerst 'laagsgewijs' de vaste 'energie-patronen' dan de orgaanfuncties en relevante medicijnen en tenslotte de oorzakelijke factoren te bepalen.
Ter voorbereiding op het onderzoek is het van belang enkele dagen daarvoor geen natuurlijke medicijnen te gebruiken en ca. 2 uur ervoor niets meer te eten en geen koffie, thee of alcohol te drinken.

Illustratie:

electroacupunctuur opstelling

Figuur 1 Meetkring. a: arts met meetgriffel, p: patiënt, h: hand-electrode, gc: geneesmiddelenhouder en contactplaten, m: meetapparaat, tb: tussenliggende bedrading.
Literatuur:
  • Spaargaren MN.'Diagnostiek met laagsgewijze elektro-acupunctuur-meting, nieuwe perspectieven'. Similia Similibus Curentur 1990; 20: 137-145