Achtergrond

zonnebloemen ter illustratie

De zonnebloem of Helianthus annuus (L.) is een alom bekende en veel voorkomende plant. Er worden belangrijke geneeskrachtige eigenschappen aan ontleend en in de kruidengeneeskunde worden bloemen en bladeren gebruikt bij infecties en wondverzorging. in de homeopathie wordt het middel Helianthus soms toegepast bij verkoudheden, griep, huid- en spijsverteringsklachten. Het bekendst is de zonnebloem echter door de olie, welke door het gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren eigenlijk een essentieel vitamine is. Met name speelt dit een belangrijke rol bij het voorkomen van atherosclerose (= adervervetting). Als symbool van de zon is deze prachtige plant ons tot heil van de mensheid gegeven.

Maarten Spaargaren werd in 1948 te Leiden geboren. Al vanaf zijn vroege jeugd werd hij geconfronteerd met ernstige gezondheidsklachten (o.a. astma)). Reguliere bemoeienis bracht geen verbetering. De omschakeling naar een natuurlijker voeding, ademhalingsoefeningen en veel beweging gaven gaandeweg wèl een blijvende verbetering en goede gezondheid.

Genoemde ervaringen gaven ook de aanzet om geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam te gaan studeren. Tijdens, maar vooral na de studie heeft hij zich verdiept in diverse aanvullende, natuurlijke geneeswijzen en met name veel stages gelopen bij ervaren artsen op dit gebied.

Vanaf 1981 werd een eigen praktijk-aan-huis in Warnsveld geopend. Na afronding van de opleidingen natuurgeneeskunde, homeopathie en electroacupunc-tuur vond aansluiting plaats bij de betreffende beroepsverenigingen, resp. ABNG en VHAN; sinds medio 2011 over gegaan in de AVIG, Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde. Gaandeweg vormden voornoemde drie specialisaties, op eigen wijze verder uitgebouwd en vorm gegeven, een waardevolle aan-vulling op de algemene, reguliere geneeskunde. Het beste uit twee werelden.  

In 1996 werd er verhuisd naar de huidige locatie in Zutphen- Leesten; zijnde een onderdeel van een bewonersproject voor mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. Een betere setting was nauwelijks denkbaar.