Gang van zaken

Last van amalgaam?

Wellicht heeft u klachten, welke samenhangen met de aanwezigheid van zg. amalgaamvullingen in uw gebit. Onderzoek met elektro-acupunctuur kan duidelijk maken of en in welke mate dit het geval is. Zijn er verstoringen dan kan een advies voor uw tandarts worden gegeven in welke volgorde en welk tijdsbestek vervanging van deze vullingen wenselijk is.
Ter begeleiding van de behandeling bij uw tandarts - dus ter voorkoming van bijkomende schade - kunnen enkele hiervoor aangewezen homeopathische middelen worden geadviseerd

Na een eerste afspraak wordt gevraagd het schrijven in de bevestiging met punten ter voorbereiding en informatie door te nemen, uit te werken en dit bij het eerste consult mee te nemen. Wachttijden zijn doorgaans beperkt van enkele dagen tot 1 à 2 weken.

In een eerste consult van ca. 2 uur gebeuren de intake en anamnese; het lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek; het opstellen van een behandelplan en de afronding. Middels enkele herhalingsconsulten van ca. 1 uur per keer en eens per 2 à 4 maanden, wordt de behandeling bijgesteld en mogelijkerwijs afgerond.

Voor tussentijdse begeleiding kan er op maandag/woensdag/vrijdag van 8 tot 8.30 's ochtends worden gebeld op het praktijknummer 0575-525018. Voor meer acute situaties kan er een boodschap op dit nummer worden ingesproken. Bij afwezigheid (bv. weekend, vakantie) wordt er telefonisch waargenomen door een collega. Bij gelijktijdige behandeling van huisarts of specialist is overleg en afstemming daarop een goede gewoonte.

Geneesmiddelen worden doorgaans op recept uitgeschreven. Via een speciale apotheek of soms de eigen apotheek worden deze meestal binnen enkele dagen afgeleverd.

De kosten van de behandeling bedragen ca. 100 Euro per uur Als regel wordt direct na afloop van het consult een rekening uitgeschreven en per pinbetaling of contant afgerekend. De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars min of meer uit de aanvullende verzekering(en) vergoed onder overlegging van een originele nota. Ook vergoeding van (geregistreerde) homeopathische middelen valt hieronder, mits door een apotheek geleverd. Ook aan de voorwaarde van lidmaatschap van de betreffende beroepsvereniging, i.c. de AVIG wordt voldaan.

Over telefoonnummers en -tijden, contacten met huisarts of specialist, aanvragen van recepten, afzeggingen, betaling en AVIG-betalings-condities wordt na het eerste consult een samenvatting uitgereikt van aandachtspunten.

Bij klachten over de behandeling is het meest aangewezen om direct contact op te nemen met de arts en dit door te praten. Komt men er desondanks niet uit, dan kan met eerst contact opnemen met het secretariaat van de AVIG via telefoonnummer 06-14805117 en desgewenst uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG. Wanneer desondanks een oplossing niet naar wens is, kan men zich wenden tot de Geschilleninstantie van de AVIG, i.c. de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde, www.sgcig.nl. ; tel. 085-0654536