Behandeling

Vaccinatie-schade ?

Het kan zijn dat u of uw kinderen klachten hebben, welke samenhangen met inentingen of vaccinaties korte of langere tijd geleden.
Onderzoek met elektro-acupunctuur kan duidelijk maken of dat het geval is. En ook in welke mate de storende invloed van de entstof (=vaccin) nog aanwezig is; alsmede welke middelen moeten worden ingezet om genoemde verstoring en daarmee samenhangende klachten te verhelpen.
Verder is het mogelijk om u bij komende inentingen te begeleiden met enkele passende homeopathische middelen en zodoende de eventuele bijwerkingen beperkt te houden.

De ervaring van meer dan 35 jaar leert dat een breed scala van, meest chronische klachten in veel gevallen te verlichten of te verbeteren is. Als greep hieruit is te noemen:

  • langdurige moeheid, slecht slapen
  • nervositeit, somberheid, hoofdpijn
  • hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, overgewicht
  • spijsverteringsklachten
  • reuma-achtige klachten
  • benauwdheid, hooikoorts, bijholte-ontstekingen, allergie
  • menstruatie- en overgangsklachten
  • plasklachten van blaas en prostaat
  • acne, eczeem, psoriasis
  • diverse vage 'ongrijpbare' klachten.

Zie verder ook de speciale indicatie-kadertjes in de zijlijn.

Regelmatig is er ook een vraag naar een 'second opinion' en soms preventief de vraag naar een check-up van de gezondheid.

Als grondslag voor een goede behandeling is goede diagnostiek een eerste vereiste. Als startpunt voor het vraaggesprek (=anamnese) wordt doorgaans het schriftelijke overzicht van de patiënt doorgenomen met daarin de voorgeschiedenis, klachten, ziekten in de familie, medicijngebruik en voedingslijst. Vervolgens wordt zo nodig aanvullende diagnostiek toegepast, zoals lab-onderzoek e.d. en - als regel bij iedere patiënt - zgn. Elektro-acupunctuur. Hiermee kunnen zwakke punten, orgaanfuncties, oorzakelijke factoren en bijpassende middelen worden uitgetest. Meten is weten.

Check-up ?

Stel er zijn weinig of geen klachten en u voelt zich goed. U wilt dat graag nog een poos zo houden, maar u hebt niet helemaal zicht hoe het er van binnen toegaat.
Onderzoek met behulp van elecktro-acupunctuur kan duidelijk maken op welke gezondheidsniveau u zit en waar zich zwakke punten bevinden, welke te zijner tijd mogelijk klachten kunnen geven. Ook kan er gericht advies worden gegeven hoe u het beste gezond kunt blijven.

Op grond van genoemde diagnostiek wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Indien nodig omvat dit een reguliere aanpak met noodzakelijke medicatie, inklusief uitleg, prognose en begeleiding. Zo mogelijk wordt dit aangevuld met een natuurlijke aanpak, waarvan te noemen zijn:

Uitreiking van een verhandeling over leefstijl en een beschrijvende middelenlijst als huis- en reisapotheek completeert het geheel. Ook na de behandeling is de opzet dat deze informatie als richtlijn voor zelfmedicatie en een gezonde leefstijl kan dienen.

Soms wordt weer naar andere zorgverleners (terug) verwezen (bv. huisarts, klinisch specialist, manueel therapeut, psycholoog). 

Aangezien zich in deze praktijk veelal langdurige, chronische ziekten, kwalen e.d. aandienen, is logischerwijs te verwachten dat de behandeling de nodige tijd neemt. Als een ziekte al zo'n 10 jaar bestaat, dan kan men als vuistregel hanteren dat, mits direct het goede spoor wordt gevonden, er ca. 10 maanden voor nodig zijn om weer op een goed gezondheidsniveau te komen en (vrijwel) klachtenvrij te zijn en te blijven. Bij kortere ziekteduur of geringere klachten gaat het uiteraard vlotter.

Vastenkuur?

Van tijd tot tijd een paar dagen niets eten en alleen drinken kan zeer gezondmakend werken. Bij acute ziekten doen we het soms noodgedwongen, maar men kan er ook in goede doen voor kiezen. Gewoon thuis in een rustige periode; bij voorkeur in het voor- of najaar. Een vastenkuur kent een aanloop, de eigenlijke vastenfase en de opbouw. Ook de darmen moeten goed gereinigd worden. En dan zelf te ervaren wat het is om je naar lichaam en geest een ander mens te voelen en er weer voor maanden beter tegenaan te kunnen gaan. Precieze richtlijnen en begeleiding zijn een eerste keer zeker aan te raden.

In contrast hiermee ziet men nogal eens kort na het begin van de behandeling reacties. Deze zg. begin-verergeringen zijn een reactie op het omstellen van de voeding, het weglaten van genot- of geneesmiddelen of vooral als reactie op de inname van de homeopathische middelen. Reacties kunnen bestaan uit meer algemene symptomen als bv. moeheid, misselijkheid, hoofdpijn; of/en een verergering van bestaande symptomen of klachten. De duur kan variëren van uren tot dagen. Deze reacties zijn te duiden als een activering van het zelfhelend vermogen, welke meest krachtdadig aan de slag gaat om van binnenuit 'orde op zaken te stellen'. Lastig, maar wel nuttig dus. Na genoemde verergeringen treedt meestal een langere verbetering op. Van tijd tot tijd kunnen echter reacties optreden, waarbij er gereageerd wordt op de middelen en - zeer opmerkelijk - oude klachten van soms jaren her als 'oud zeer' weer opspelen. Meestal zijn dit tijdelijke reacties welke na bijstelling van de medicatie of vanzelf weer over gaan. In de loop van de behandeling komt men zodoende, als het ware zigzaggend en spelenderwijs in rustiger vaarwater en kan de behandeling afgebouwd en afgerond worden.

Resultaten van de behandeling zijn rond 1997 geëvalueerd middels een onderzoek van dr. C.W.Aakster, medisch socioloog. Samengevat bleek hierbij dat bij het, gedurende een jaar gevolgde patiëntenbestand ca. 75 % verbeterde; zowel naar het oordeel van de patiënt als van de arts.